විල්පත්තුව අවට රක්ෂිත හයක් තනි රක්ෂිතයක් වෙයි

විල්පත්තු වන උද්‍යානයට උතුරින් පිහිට රක්ෂිත හයක් වන මාවිල්ලු, කරඩික්කුලි, මරිච්චකට්ටි, විලත්තුකුලම් හා පෙරියමඩු යන රක්ෂිත සියල්ල එක් කොට මාවිල්ලු රක්ෂිතය ලෙස නම් කිරිමට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කටයුතු කර තිබේ. ඒ සඳහා වන ගැසට් නිවේදනයට ජනපතිවරයා රුසියාවේ සිට ඊයේ (24දා) අත්සන් තැබිය.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...