ඇමති සුසිල් බලන්න මහින්ද යයි

mahindaඇමති සුසිල් පේ‍්‍රම්ජයන්ත් මහතා රෝගාතුර වීම හේතුවෙන් මේ දිනවල නැවතී සිටින්නේ කොළඹ නවලෝක රෝහලේය.

ඒ මහතාගේ සුවදුක් බැලීම සඳහා යාමට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා අමතක නොකලේය.

පේම්ජයන්ත් මහතාගේ මුණුපුරාද හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ තුරුලට පැන සේලෆියක් ගන්නට අමතක නොකලේය.