හිරුණිකා මව් පදවියට

පසුගිය කාලයේ විශාල ලෙස කථාබහට ලක්වූපාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඊයේ (3) මව් පදවිය ලබන්නට වාසනාවන්ත වුණා.ඇය කුළුඳුලේ ලදුයේ පුත් රුවනකි. ඇය සිය සතුට ප්‍රකාශ කරමින්
දරුවාත්


සැමියාත් සමග පෙනී සිටි ඡායාරූපයක් සිය ෆේස් බුක් ගිණුම වෙත එක්කර තිබුණි.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...