නදීශා හේමමාලි - මහින්ද සහ බැසිල් සමග

පසුගිය මැතිවරණයකදී එජාපයනියෝජනය කළ ඡන්ද අපේක්ෂිකාවක ලෙස කටයුතු කළ ටෙලි නිළි නදීශා හේමමාලි මුල්වරට මහින්ද රාජපක්ෂ හා බැසිල් රාජපක්ෂ හා එක්ව ඡායාරූප වලට පෙනී සිටිමින් සිය ෆේස්බුක් ගිණුම වෙත ඒවා මුදාහැර තිබේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...