අරවින්ද ක්‍රිකට් කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කමිටුවේ සභාපති වශයෙන් කටයුතු කර අරවින්ද ද සිල්වා මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත්වී තිබෙනවා. පෞද්ගලික හේතුවක් මත තමන් මෙම තීරණය ගත් බවද ඔහු පවසයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙ නව පරිපාලනය පත්වීමෙන් පසුව අරවින්ද විවිධ තනතුරු දරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හා සමීපව කටයුතු කළේය.

අරවින්ද ද සිල්වා මහතා ඊයේ පස්වරුවේ සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ක්‍රිකට් ආයතනයට යොමු කර තිබේ. 2003 වසරේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසුව අරවින්ද ක්‍රිකට් ආයතනය හා සමීපව කටයුතු කළ අතර ඔහු කලක් තේරීම් කමිටු සභාපති ලෙසද කටයුතු කළේය.