මේනකා අලුත් පෙම්වතා එක්ක Photos

රංගන ශිල්පිණී මේනක පීරිස් සහ නවක පරපුරේ රංගන ශිල්පියෙකු වන රනිල් කුලසිංහ මේ වන විට පෙම්වතුන් ඔවුන් දෙදෙනා නව වසරට සුබ පතමින් ලස්සන ඡායාරූප පෙළක් ෆේබුක් ගිණුමට එක්කර තිබෙනවා.


එම ජායාරූප ඔබට පහතින් බලන්න

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...