ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී රුවන් වික්‍රමසිංහගේ විවාහය

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී රුවන් වික්‍රමසිංහගේ විවාහ උත්සවය අද පැවැත්වුණා. විවාහ උත්සවයේ පෝරුව චාරිත්‍ර අද උදෑසන පැවැත්වුණේ ගංඟාරාමයේදී. එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්...
Ruwan Wickramasinghe wedding

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...