ලොහාන්ගේ මල්ලි FCID අත්අඩංගුවට

රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතා කිරීමේ චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් පා.ම ලොහාන් රත්වත්තේ මහතාගේ සොයුරු චානුක රත්වත්තේ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...