අවසන් රැළියට කැම්බල් පිටිය ලැබෙයි

ජන සටන පාද යාත්‍රාවේ අවසන් රැළිය පැවැත්වීමට බොරැල්ල කැම්බල් පිටිය ලැබී තිබෙනවා.ඊට අදාළ අවසර පත්‍රය හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත භාර දෙන වීඩියෝව පහතින් දැක්වෙයි.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...