මෛත්‍රී හිටපු ගෙදර මහින්දට

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනපතිවරයා විසින් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගෙන් තමන්ට පදිංචි වීමට කොළඹ අවට නිවසක් ලබාදෙන මෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසයි.

මෙහිදී හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ තේරීම වී ඇත්තේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පදිංචි වී සිටි නිවස බව වාර්තා වේ. නමුත් දැනට එය රාජිත සේනාරත්න අමාත්‍යවරයාට ලබාදී ඇති බැවිත් එය ප්‍රතික්ෂේප වී ඇත.

පසුව මේ පිළිබඳ සලකා බලන කල වත්මන් ජනාධිපතිවරයා තීරණය කලේ තමන් පංදිචි වී සිටි විජේරාම නිවස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ලබාදීමටයි.

ඊට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනපතිවරයා කැමති වුවත් ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ජනාධිපති පදවිය ලබා මාස 6ක් එහි සිටි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාට එහි පහසුකම් ඇති වුවත් තමන්ට එහි ඇති පහසුකම් මදි බවයි.

පසුව රුපියල් මිලියන 40 ක වියදමින් විජේරාම නිවස අලුත්වැඩියා කර ඇත. එම අලුත්වැඩියා කටයුතුවලින් පසු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් මේවන විට එහි පදිංචි වී සිටියි.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...