යහපාලනයට කඬේ ගිය පත්තිනි දේවිය පාද යාත‍්‍රාවේ..

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී හා මහ මැතිවරණයේදී යපාලනය ගෙන ඒම සඳහා ඉදිරියෙන්ම කටයුතු කල කලාකාරිනියක් වන මධුෂා රාමසිංහ ඇතුළු පිරිසක්ද ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ ජනසටන පාද යාත‍්‍රාව සමඟින් එක්ව සිටියේ මෙසේය.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...