කවුරුත් දැක්කේ නැති අතුලගේ සුබ පැතුම ! (Photo)

අතුල අධිකාරිගේ සහ සමිතාගේ පුතාගේ උපන්දිනය පසුගියදා යෙදී තිබුණා.ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ දියණිය කාවින්ද්‍යා අධිකාරි ද ෆේස්බුක් ඔස්සේ සුභ පතා තිබුණා.ෆේස්බුක් ඔස්සේ කාවින්ද්‍යා තැබූ සුබ පැතුම බොහෝදෙනෙකුගේ අවදානයට යොමුවී තිබුනා.

මේ අතර අතුල අධිකාරිත් සිය පුතා වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් එක්කර තිබුණා.කෙසේ වුවත් පසුගිය දිනක අතුල – අමායා දෙපලගේ දියණියගේ උපන්දිනය සැමරීමටත් අතුල අධිකාරී සහභාගී වී තිබුනා.සිය පුතා වෙනුවෙන් අතුල අධිකාරී තැබූ සුබ පැතුම පහතින් බලන්න.