පෙට්‍රල් හිඟයත් සමඟ බුකිය රත්වුණු හැටි ! (Photos)

පෙට්‍රල් හිඟයක් නිසා ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල දිඟු පෝලිම් ඊයේ වගේම අදත් දකින්න ලැබුණා.මේ නිසා හුඟක් අයට දැඩි අපහසුතාවයන්ට මුහුණ දෙන්නත් සිදුවෙලා.කොහොම හරි මේ ඉන්ධන හිඟයත් සමඟම මුහුණුපොත පුරා විවිධ Post හුවමාරු වෙන්න පටන් ගත්තා.

අපි පාඨකයින්ගේ රසවින්දනය උදෙසා එවැනි post කිහිපයක් මේ විදිහට ඔබ වෙත ගෙන එන්න අපි හිතුවා.තෙල් අර්බුධය බුකිය රත්කළ හැටි පහතින් බලන්න.