සතෙක්ව පණ පිටින් කන මිනිසෙක්

මේ පහත තියෙන වීඩියෝ එකේ ඉන්න මනුස්සයා කවුද කොහෙද ඉන්නේ කියන්න අපි දන්නේ නෑ. මේ මනුස්සයා කරන්නෙත් අහිංසක සත්තුන්ට හිංසාවක්.

බලන්න කිසිම හිරිකිතක් නැතිව පණ පිටින් මේ සතාව කන හැටි. මේ තරම් මිනිස්සුන්ගේ සිත් පහළට වැටිලද ?

මේ වීඩියෝ අපට හමුවුණේ යූ ටියුබ් එකේ තිබිලා.