මහින්ද පිළේ කෑගල්ලේ සංවිධායක අලියා පිටේ නගියි

කෑගල්ල ප්‍රදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති සහ මහින්ද පිලේ කෑගල්ල සංවිධායකවරයා ලෙස කටයුතු කළ ඩී.එම් උපාලි දිසානායක මහතා එජාපයේ සමාජිකත්වය ලබා ගෙන තිබේ.

ඔහු අද (11) දිනයේ අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මුණ ගැසීමෙන් අනතුරුව මෙම පක්ෂ සාමාජිකත්වය ලබා ගෙන ඇත.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...