ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඉහළම ප්‍රතිඵල ලබාගත් විශිෂ්ඨයින් මෙන්න

2017 වසරේ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඊයේ රාත්‍රියේ නිකුත් කළා.
ඒ අනුව මීගමුව හරිස්චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලයේ දිනුක ක්‍රිෂාන් කුමාර සිසුවා මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් දිවයිනේ පළමු ස්ථානයට පත්ව තිබෙනවා.
ඔහු ලබාගෙන ඇති ලකුණු සංඛ්‍යාව 198 ක්. ගණේමුල්ල වැලිපිල්ලෑව කණිෂ්ඨ විදුහලේ ඉඳුමිණි නවරත්න සිසුවිය ලබාගෙන ඇති ලකුණු සංඛයාව 197ක්.

තවද තුල්හිරිය කණිෂ්ඨ විදුහලේ සංජය නයනජිත් සිසුවා ලකුණු 197ක්ද කිරිල්ලවල ප්‍රාථමික විදුහලේ තරුල් ධර්මරත්න සිසුවා ලකුණු 196ක්ද ලබාගෙන තිබෙනවා.
මෙවර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල www.doenets.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකියි.
දිස්ත‍්‍රික්ක කඩයිම් ලකුණු මේ වන විට විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව සිංහල මාධ්‍ය සදහා දිස්ත‍්‍රික්කවල අවම ලකුණු සීමා මෙසේය.

කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 164
ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 164
කලුතර දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 164
මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 164
මාතලේ දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 164
නුවරඑළිය දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 158
ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 164
මාතර දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 164
හම්බන්තොට දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 162
යාපනය දිස්ත‍්‍රික්කය -
කිළිනොච්චි දිස්ත‍්‍රික්කය -
මන්නාරම දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 158
වවිනියාව දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 161
මුලතිව් දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 160
මඩකලපුව දිස්ත‍්‍රික්කය -
අම්පාර දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 159
ත‍්‍රිකුණාමලය දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 158
කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 164
පුත්තලම දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 160
අනුරාධපුරය දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 160
පොළොන්නරුව දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 160
බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 160
මොනරාගල දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 158
රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කය -ලකුණු 162
කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කය - ලකුණු 164
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...