අජිත් කබ්රාල් අල්ලස් කොමිසමට

හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම හමුවට පැමිණ තිබේ. ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීම සඳහා කොමිසමට පැමිණෙන ලෙස කර තිබූ දැන්වීමක් අනුව ඔහු මෙසේ කොමිසමට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වෙයි.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...