දැන් නම් රනිල්-මෛත‍්‍රීට ඡන්දයක් දිනන්න බෑ

ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය විසින් ගාළු මුවදොර පිටියේ පැවත්වූ දැවැන්ත මැයි රැළියෙන් පසු ආචාර්ය නිර්මාල් දේවසිරි මහතා සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් පවසන්නේ දැන් පවතින තත්වය අනුව ජාතික මැතිවරණයකින් ජය ගැනීම ගැන රනිල්-මෛත්‍රී හවුල් ආණ්ඩුටව සිතීමවත් අසීරු බවයි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...