ශිරන්ති රාජපක්ෂ උපන්දිය සැමරූ හැටි (VIDEO)

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බිරිඳ වන ශිරන්ති රාජපක්ෂගේ උපන්දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

ඒ වෙනුවෙන් කාල්ටන් පෙර පාසලේ ළමුන් පිරිසක් සමග සාදයක් පවත්වා ඇති අතර එම අවස්ථාවට පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ සහ රෝහිත රාජපක්ෂද එක්ව සිටියා.

එම අවස්ථාව පහතින් දැක්වේ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...