නයා පොළඟාව ගොදුරු කරගෙන

නයි මුගයි ගැටුම් ගැන අප අසා ඇත. නමුත් නාගයකු විසින් පොළඟකු ගිල දමන දුර්ලභ සිදුවීමක් වෙන්නප්පුව ලුණුවිල ප්‍රදේශයේදී දැක ගැනීමට හැකි විය.

ලුණුවිල වැව ආසන්නයේ පදිංචි රශ්මිත ඩයස් මහතාගේ ගෙවත්තේදී මෙම දුලබ සිදුවීම සිදුවී ඇත. විශාල ප්‍රමාණයේ කොටයක් වැනි දෙයක් දැක තවදුරටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන විට මෙම දුලබ දසුන දක්නට ලැබුණු බව රශ්මිත ඩයස් මහතා සඳහන් කෙළේය.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...