ජනපතිට, ආණ්ඩුවට වෙන දේ මංජුල පීරිස් කියයි

ජනවාරි 26 වැනිදා සිදුවන ප‍්‍රබල ග‍්‍රහ මාරුවත් සමග මෙරට දේශපාලනය අර්බුදකරී තත්වයකට පත්වන බව ප‍්‍රවීණ ජ්‍යෙතිර්වේදී මංජුල පීරිස් මහතා පවසයි.

සම්පූර්ණ වීඩියෝව මෙතනින්

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...