කරුණාට අැප

රුපියල් අට කෝටියක් වටිනා වෙඩි නොවදින රථයක් අවභාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැණුනු විනයාගමූර්ත් මුරලිදරන් හෙවත් කරුණා අම්මාන් දැඩි අැප කොන්දේසි මත මුදා හැර තිබෙනවා.

රුපියල් දස ලක්ෂයක මුදල් අැපයක් හා රුපියල් ලක්ෂ පනහ බැගින් වූ ශරීර අැප හතරක් මත නිදහස් කෙරුණු කරුණා අම්මාන් හට විදෙස් ගමන් තහනම් කර තිබේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...