ජනපති වෙබ් අඩවිය හැක් කල සිසුවාට තෑගි

ජනපති වෙබ් අඩවිය හැක් කල සිසුවාට තෑගිජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ නිල වෙබ් අඩවියට අනවසරයෙන් පිවිසීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණය මගින් පරිවාස භාරයට පත්කර ඇති පාසල් සිසුවාට ජනාධිපිවරයා විසින් ඊයේ දිනයේ තිලිණයක් ප‍්‍රධානය කලේය.

ඊයේ දිනයේ ජනාධිපති කාර්යාලයට කැඳවා සිසුවාට මෙම තිලිනය ලබා දී ඇති අතර සිසුවා සම්බන්ධයෙන් වූ නීතිමය කටයුතු ඉක්මන් කර අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමටට උවමනා පසුබිම ගැනද ජනාධිපතිවරයා විසින් අවධානය යොමු කර ඇත.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...