“සිඳු“ කතාවේ සිදුගේ උපන් දිනය - Photos

සිඳු
“සිදු“ ටෙලි නාට්‍ය දැන් ලංකාවේ නොබලන කෙනෙක් නම් නෑ. ඔන්න කොහොම හරි මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිතයකට පණ පොවන “සිදු“ නොහොත් නෙත්ම අකාෂ්මිත පසුගිය දවසේ ඔහුගේ උපන් දිනය සමරණු ලබුවා. 

එම උත්සවයේ ඡායාරූප පහතින් බලන්න.
HAPPY BIRTHDAY SIDU Nethma Akashmitha
HAPPY BIRTHDAY SIDU Nethma Akashmitha
HAPPY BIRTHDAY SIDU Nethma Akashmitha
HAPPY BIRTHDAY SIDU Nethma Akashmitha
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...