ඩිල්ෂාන්ගේ සමුගැනීමේ සාදය

තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් ඊයේ (27)දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමග සිය සමුගැනීමේ සාදයට සහභාගී වුණා.

මෙම අවස්ථාවට ඔහුගේ බිරිඳ මංජුලා ද එක්ව සිටියා.එම අවස්ථාවේ සේයා රූ පහතින් දැක්වෙනවා.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...