ශ්‍රීලනිප යේ 65 වන සම්මේලනයට මහින්දට ඇරයුම්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 65 වන සම්මේලනය සඳහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ද ආරාධනා කරන බව කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධතා අමාත්‍ය ජෝන් සෙනවිරත්න මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, අද පැවති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී ය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...