ප්‍රසිද්දියේ Sex කරලා මාට්ටු

විවිධ රටවල් හා බැඳුනු විවිධ සංස්කෘතීන් පවතින බව කවුරුත් දන්න කියන දෙයක්.

ඒ මොන දේ වුණත් තවත් පුද්ගලයෙක් ඉදිරියේ හෝ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක සංසර්ගයේ යෙදීම කිසිම කෙනෙක් අනුමත කරන දෙයක්නම් නෙවෙයි.

ඒත් ඒ විදිහට කිසිම දෙයක් හිතන්නේ නැතිව ප්‍රසිද්දියේම ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදුනු දෙදෙනෙකු ගැන විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තිබුණා.

බෙලරූස් රාජ්‍යයේ ප්‍රසිද්ධ මාර්ගයක ඇති පදික වේදිකාවක තරුණ යුවළක් මහ දවාලේ ඒ විදිහට සංසර්ගයේ යෙදිලා.
කොහොම වුණත් ඒ අවට නිවැසියන් පොලිසියට කරපු දැනුම් දීමකින් පස්සේ මොවුන් දෙදෙනාව අත්අඩංගුවට අරන් කියලයි විදෙස් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ.
Couple in Belarus caught having sex in broad day light


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...