විද්‍යා අමරපාල සඳුදා සිට යළි වැඩ

පැනමා පත්‍රිකා සම්බන්ධයෙන් පොලිස්‌ මූල්‍ය අපරාධ කොට්‌ඨාසය කළ පරීක්‍ෂණයේදී මහා නගර හා බස්‌නාහිර සංවර්ධන (මෙගා පොලිස්‌) අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක ලෙස කටයුතු කළ විද්‍යා අමරපාල මහතා කිසිදු මූල්‍ය වංචාවකට සම්බන්ධ නැති බව අනාවරණය කරගෙන ඇත.

ඒ අනුව විෂයභාර ඇමැතිවරයාගේ නියෝග මත පරීක්‍ෂණ නිමවන තෙක්‌ අමාත්‍යාංශ උපදේශක තනතුරින් ඉල්ලා අස්‌වූ ඒ මහතා, ලබන සඳුදා (25 වැනිදා) සිය සුපුරුදු තනතුරේ රාජකාරි ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

විද්‍යා අමරපාල මහතා කිසිදු මූල්‍ය වංචාවට සම්බන්ධ තොරතුරක්‌ හෝ සාක්‌ෂියක්‌ නැති බව පොලිස්‌ මූල්‍ය අපරාධ කොට්‌ඨාස වාර්තාවේ සඳහන්ය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...