බැසිල්ට කොරෝනා

 


කොවිඩ් රෝගය ආසාදනයවීම නිසා හිටපු ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා නාරාහේන්පිට ලංකා රෝහලට ඇතුළත් කර ඇතැයි වාර්තාවේ.