ෂී ජින්පින් සදාකල් ජනාධිපති

චීන ජනපති ෂී ජින්පින් මහතාට සිය ජීවිත කාලය පුරාම ජනපති ධුරයේ කටයුතු කිරීමේ අවස්‌ථාව උදාවී ඇත.චීන ජාතික කොංග්‍රසය විසින් ජනපති ධුරය දැරීමේ කාල සීමාව අහෝසි කර තිබේ.

මීට පෙර චීන ජනාධිපතිවරයකුට එම ධුරය දැරිය හැකිව තිබුණේ දෙවාරයකට පමණි. ෂී ජින්පින් ජනපතිගේ ධුර කාලය 2023 දී නිම වන්නට තිබුණත් මේ සංශෝධනය නිසා ඔහු සදහටම ජනපති වේ. චීන ජාතික කොංග්‍රසයේ නියෝජිතයන් 2964 අතරින් මෙයට විරුද්ධ වී ඇත්තේ දෙදෙනකු පමණි.