අගමැති රනිල් රංගනයේ යෙදුණු වීඩියෝව

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ හෝටලයක පැවති උත්සවයකට එක්ව තිබෙනවා.ඒ මංගල අවස්ථාවක් සඳහායි.එම අවස්ථාවේ ඔහු සියල්ලන් සමග සතුටු වෙමින් සිටින වීඩියෝවක් මාධ්‍ය වෙත ලැබී තිබෙනවා.

එය පහතින් නැරඹිය හැකියි.