පූජිත් පොලිසිය නිල්පාට කරන්න යයි

පොලිස් නිල ඇඳුම නිල් වර්ණ ගැන්වීමේ බලාපොරොත්තුවක් පවතින බව පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා සඳහන් කරයි.කටුමැටි ගසා තනා තිබූ නිවෙසක් වර්ෂාවට හසුව කැඩී යෑම හා සැමියාගේ මරණය නිසා අවතැන් වූ මවකට සහ ඇගේ දියණිය වෙනුවෙන් ඇල්ල ප්‍රජා පොලිස් ඒකකය විසින් ඉදිකළ නව නිවෙසක් ඔවුන්ට භාරදීමේ උත්සවයකට එක් වෙමින් පොලිස්පතිවරයා මේ බව පවසා තිබේ. බොහෝ රටවල මෙන්ම ජාත්‍යන්තර පොලිසියේ වර්ණය ලෙසද තද නිල් පැහැය භාවිත කරන බවද පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා මෙහිදී පවසා ඇත.

පොලිස් නිල ඇඳුම වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දිනවල සමීක්ෂණයක්ද පොලිස් මූලස්ථානය විසින් සිදු කරනු ලැබීය.