මර්වින්ගෙන් අලුත් පක්‍ෂයක්‌

තමා ළඟදීම අලුත් දේශපාලන පක්‍ෂයක්‌ ආරම්භ කරන බව හිටපු ඇමැතිවරයෙකු වු මර්වින් සිල්වා මහතා ඊයේ (23දා) පැවැසීය.

අසාධාරණයට ලක්‌ව සිටින තමා වැනි ඕනෑම පුද්ගලයකුට මෙම දේශපාලන පක්‍ෂයට එක්‌විය හැකි බව පැවසු මර්වින් සිල්වා මහතා වැඩිදුරටත් මෙසේද කීය.මගේ දේශපාලන පක්‍ෂයෙන් මැතිසබේට එන මන්ත්‍රීවරුන්ට ඩියුටි fප්‍රී වාහන ගෙන්වා ගැනීමට බැහැ. වී අයි. පී. නම පාවිච්චි කරන්න බැහැ. මන්ත්‍රීකම වෙනුවට ජනතා සේවකයා යනුවෙන් ඇමැතිය යුතුයි. එමෙන්ම මෙම පක්‍ෂය තරුණයින් වෙනුවෙන් ඇප කැප වු පක්‍ෂයකි.