සෙරීනා විලියම්ස්ගේ බිකිනි පින්තුර

සාමාන්‍යයෙන් ටෙනිස් පිටියේ රජ කරන සුපිරි ටෙනිස් ක්‍රීඩිකා සෙරීනා විලියම්ස් පසුගියදා සැරසී තිබුණේ ඇගේ සුපුරුදු ටෙනිස් සායෙන් නොව නානාප්‍රකාර නාන ඇඳුම් වලිනි.

ඒ, ස්පෝට්ස් ඉලස්ට්‍රේටඩ් සඟරාවේ ස්විම්සූට් කලාපයේ පළවූ ඡායාරූප එකතුවක් වෙනුවෙනි.

සෙරීනා ගේ මෙම අපූරු ඡායාරූප එකතුවේ ඡායාරූප කිහිපයකි මේ.

(ඡායා : Sports Illustrated)