ඉෂාරාගේ අලුත්ම පත්වීම

නව පරපුරේ ජනප්‍රිය නිළියන් අතර ඉෂාරා සදමිණී ඉදිරියෙන්ම සිටින රංගන ශිල්පිණියක්. ඉෂාරා කාලයක් පුරාම දැකපු සොදුරු බලාපොරොත්තුවක් ඉටු කරගන්නට ඇය පසුගියදා සමත් වෙලා. ඒ ඇය වසර ගණනක් පුරා ආයුර්වේද වෛද්‍යවරියක වීමට දුටු සිහනය සැබෑවීමයි.
ඒ වෙනුවෙන් ඇය රංගන කටයුතු අතර ඉගෙනුම ද ලැබුවා. රංගනයෙන් වගේම වෛද්‍යවරියක ලෙසත් ඉදිරියටම යන්නට ඇය මේ වන විට වාසනාව ලබලා. පසුගිය දා ඇය ආයුර්වේද වෛද්‍යවරියක ලෙස පත්වීම ලැබුවා. රංගනයෙන් වගේම වෛද්‍යවරියක ලෙසත් රටේ ජනතාවට සේවයක් කරන්න ලැබෙන්න කියලා ඔන්න ඉෂාරට අපෙනුත් සුබපැතුම්!