කාලෝ ෆෝන්සේකා රෝහල් ගත කෙරේ

මහාචාර්ය කාලෝ ෆෝන්සේකාහදිසියේ රෝහල් ගත කෙරේ හදිසි අසනීප තත්වයක් මතුවීම නිසා මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා මහතා බ්‍රහස්පතින්දා 23 රාත්‍රියේ රෝහල් ගත කර තිබේ.

පසුගිය දින කිහිපයේසයිටම් අර්බුදය සම්බන්ධයෙන්
විශාල ලෙස කථාබහට ලක්වූ ඔහු ඇතැමුන්ගේ විවේචනයන්ටද බඳුන්ව සිටියේය. SLMC (වෛද්‍ය සභාවේ) සභාපති ලෙස කටයුතු කළ ඔහු සයිටම් අනුමත නොකළ අතර ඒ වෙනුවෙන් පසුගිය දිනවල කටයුතු කර වෙහෙසට පත්ව සිටියේය.

ඔහුගේ රෝහල් ගතවීම සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු තවම වාර්තා නොවේ.