බස් ගාස්තු ඉහලට

busඑන පළමු වැනිදා සිට බස් ගාස්තු ඉහල නැංවීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මෙම තිරණය ගෙන ඇත්තේ ප්‍රවාහන ඇමති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, ජාතික ගමනාගමන කොමිසන් සභා නිලධාරීන් සහ බස් සංගම් නියෝජිතයන් අතර අද පෙරවරුවේ පැවති සාකච්චාවකින් පසුවයි.

ඒ අනුව තීරණය වී ඇත්තේ එන පළමුවැනිදා සිට බස් ගාස්තුව 3.2%කින් ඉහල දැමීමටයි.