රෝහිත පෙම්වතිය එක්ක දන්සැලේ

rohitha rajapakshaමේ දිනවල ජපාන සංචාරයක නිරත හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ පොසොන් පෝය ලබද්දීත් ජපානයේ සිටි අතර ලංකාවේ සිටි රෝහිත බාල පුතා ඔහුගේ පෙම්වතිය සමග ඊයේ කොළඹ අවට දන්සැල් වෙත ගොස් රාත‍්‍රී ආහාරයද දන්සැල් වලින්ම ලබාගෙන තිබුණා.
‘චීචී’ ‘රොකට් රෝහිත’ ආදි විවිධ නම් වලින් හැඳින්වෙන

රෝහිත රාජපක්ෂගේ උපන්දිනයද පසුගිය සතියේ යෙදී තිබුණ අතර එදින ඔහු එය චාමෙට සමරා තිබුනේ පෙම්වතිය මව හා නාමල් සොයුරාද සමග කේක් ගෙඩියක් කපමිනි.
ඊයේ දන්සැල වෙත රෝහිත හා පෙම්වතිය ගිය අවස්ථාවේ ඡායාරෑපයක් පහතින්