තරුණියන් 4ක් විවාහ කරගෙන Video

Kuwait Guy Married 4 Girls at a Same Day
එකම දවසේ තරුණියන් හතරදෙනෙක් විවාහ කරගැනීමේ පුවතක් කුවේට් වලින් වාර්තා වනවා.
සමාජ මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ එම තරුණයාගේ වයස අවුරුදු 28ක් බවයි