තුර්කි භූ කම්පනය: මිය ගිය ගණන 37,000 ඉක්මවයි


තුර්කියේ සහ සිරියාවේ ඇති වූ භූමිකම්පාවලින් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 37,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ. විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, තුර්කියේ පුද්ගලයින් 31,974 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති බව එරට බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇති බව ය. සිරියාවේ පුද්ගලයින් 5,800කට අධික සංඛ්‍යාවක් මිය ගොස් ඇත. මේ වන විට තුර්කියේ සුන්බුන් අතර සිර වී සිටි 8,000කට වැඩි පිරිසක් මුදා ගැනීමට ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් සමත් වී ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ. මේ අතර, භූ කම්පනයෙන් පසු ආධාර ලබා දීමට ඉදිරිපත් වූ සියලු රටවල් වෙත සිය කෘතඥතාව පළ කරන බව තුර්කි ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත.