නිළි ඉෂාරා සඳමිණි මව් පදවියට සූදානම්

පුංචි තිරයේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් තමයි ඉෂාරා සඳමිණී කියන්නේ. ඇය විවාහ වුණේ නීතීඥවරයෙක් වගේම රංගන ශිල්පියෙක් වන අනුර පතිරණ සමඟයි. 2015 වසරේ විවාහ වුණු ඉෂාරා දැන් මව් පදවිය ලබන්න සූදානමින් ඉන්නේ.

මව්පදවියට සූදානම් වන ඉෂාරා අනුර සමඟ ඡායාරූප කිහිපයක් ගෙන තිබුණේ මෙලෙසින්.

Photographer : Danushka Senadeera

Ishara Hair & Makeup : Suranga Akash

Anura Hair : Dhanushka Chathuranga (Salon Liyo)

Decoration : Kandian Flora Ishara’s

Costume : Chamil Udayanga