2020 ජනාධිපති අපේක්‍ෂිකාව මමයි - මධුෂා

රාජාධිරාජරාජ ගම්භීර රැජින යෝගය සතු එකම තැනැත්තිය වන තමන් 2020දී ජනාධිපති අපේක්‍ෂිකාව වන්නේ යයි ලක්වමට හඬක් සංවිධානයේ සභාපතිනි මධුෂා රාමසිංහ පවසයි.

මේ බව සදහන් කරමින් සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ ඇය සටහනක් යොදා ඇත්තේ මෙසේය.