නායක උපුල් තරංගට ඉදිරි තරඟ දෙකක් තහනම්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක උපුල් තරංගට මෙවර ශූරයන්ගේ තරඟයේ ඉදිරි තරඟ දෙකක තරඟ තහනම් පැනවීමට තීරණය කර ඇත.

ඊයේ (03දා) දකුණු අප්‍රිකාව සමඟ පැවති ක්‍රිකට් තරඟයේදී අඩු පන්දු වාර වේගයක් රඳවා ගැනීම හේතුවෙන් වන අතර මීට අමතරව කණ්ඩායමේ සෙසු ක්‍රීඩකයන්ට තරඟ මුදලින් 60% දඩයක්ද පනවා ඇත.