රථවාහන දඩය 50,000 කරන්න නිර්දේශ

ඇතැම් රථවාහන වරදවල් සඳහා රුපියල් 25,000ක් ලෙස 2017 අය - වැය මඟින් යෝජනා කර තිබූ දඩ මුදල් රුපියල් 30,000 සිට රුපියල් 50,000 දක්වා වැඩි කිරීමට ඒ සඳහා සොයා බැලීමට පත් කළ කමිටුව නිර්දේශ කර තිබේ.

2017 අය - වැය මඟින් යෝජනා කළ දඩ මුදල්වලට බස් සංගම් හා ත්‍රිරෝද රථ සංගම් දැඩි විරෝධතාව පළ කරමින් පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ දීප ව්‍යාප්ත වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඒ පිළිබඳව සොයා බලා වාර්තා කිරීමට මේ කමිටුව පත්කරනු ලැබීය.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්, රථවාහන පොලිසිය භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති, මුදල් හා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගෙන් මේ කමිටුව සමන්විත විය.
රියැදුරු බලපත් නොමැතිව රිය ධාවනය, රියැදුරු බලපත් නොමැත්තන් සේවා නියුක්ත කිරීම, මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර රිය පැදවීම, අපරික්ෂාකාරීව රිය දුම්රිය මාර්ගයකට ඇතුළු කිරීම, වලංගු රක්ෂණ ආවරණයක් නොමැතිව රිය පැදවීම යන වැරැදි සම්බන්ධයෙන් රුපියල් 25,000 සිට රුපියල් 50,000 දක්වා දඩ මුදල් අයකර ගත යුතු යැයි එම කමිටුව නිර්දේශ කර තිබේ. එමෙන්ම දඩ මුදල්වලට අමතරව මාස 3 සිට වසර 10 දක්වා බන්ධනාගාරගත කිරීම, රියැදුරු බලපත්‍රය අත්හිටුවීම හෝ අවලංගු කිරීම සඳහා වූ නෛතික ප්‍රතිපාදනද කමිටුව යෝජනා කර ඇත.

මේ කමිටු නිර්දේශ සම්බන්ධයෙන් බස් සංගම් කිහිපයක් හා ලංකා ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික ත්‍රිරෝද රථ සංගමයද ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා වෙත සිය විරෝධය පළකර ඇත. ඊට අදාළව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම මත එම සංගම්වලට සති දෙකක කාලයක් ලබාදී තිබේ.

මේ කමිටු වාර්තාව ලබන මස මුල් සතියේදී ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමතය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.