ඇමතිකමෙන් ඉවත්වූ පියංකර FCID යට !

හිටපු රාජ්‍ය ඇමති පියංකර ජයරත්න මහතාට එරෙහි විමර්ශන කටයුතු යළි ආරම්භකර ඇති අතර, ලබන සතියේ ඔහුව පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට (FCID) කැඳවා ප්‍රශ්න කිරීමට නියමිතය.

රාජ්‍ය මුදල් වාහන හා ඉන්ධන අවභාවිතය පිළිබඳව ඔහුට චෝදනා එල්ලවී තිබේ.

ඔහු රාජ්‍ය ඇමතිවරයා වශයෙන් සිටියදී ඔහුට තිබූ චෝදනා සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු අඩාලවී තිබුණි.

ඇමති පියංකර හා සම්බන්ධ දූෂණ චෝදනා බොහෝමයකට සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය සෘජුවම සම්බන්ධව ඇති බැවින් ගුවන්සේවා අධිකාරියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් පසුගියදා මූල්‍ය අපරාධ පොලිස් කොට්ඨාසයට කැඳවා ප්‍රශ්න කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

පසුගිය ජනවාරි 11දා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයේ නිලධාරීන් ගුවන්සේවා අධිකාරියට පැමිණ ඊට අදාළ ලිපිගොනුද රැගෙන ගොස් ඇති බවද වැඩිදුරටත් වාර්තාවේ.