ජනපතිට, ආණ්ඩුවට වෙන දේ මංජුල පීරිස් කියයි

ජනවාරි 26 වැනිදා සිදුවන ප‍්‍රබල ග‍්‍රහ මාරුවත් සමග මෙරට දේශපාලනය අර්බුදකරී තත්වයකට පත්වන බව ප‍්‍රවීණ ජ්‍යෙතිර්වේදී මංජුල පීරිස් මහතා පවසයි.

සම්පූර්ණ වීඩියෝව මෙතනින්