කුසුම් ශ්‍රියන්ත 30වන සංවත්සර ඡායාරුප

ශ්‍රීයන්ත මෙන්ඩිස් සහ ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳ කුසුම් රේණුගේ 30වන විවාහ සංවත්සරය පවත්වා තිබෙනවා.
කුසුම් රේණු සහ ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් කලා ලෝකයේ ප්‍රවීනයන් දෙදෙනෙක්.මේ කලාකරුවන් දෙදෙනා කලෙකදී පෙම්වතුන් දෙදෙනෙක්,මව්පියන් සහ දැන් මුනුබුරු මිනිපිරියන් සිටින ආච්චී සහ සීයලා දෙන්නෙක්.
shriyantha mendis And Kusum Renu Married Life Turns 30

shriyantha mendis And Kusum Renu Married Life Turns 30
shriyantha mendis And Kusum Renu Married Life Turns 30
shriyantha mendis And Kusum Renu Married Life Turns 30
shriyantha mendis And Kusum Renu Married Life Turns 30