ගායන ශිල්පී රෝයි පීරිස් සමුගනී

Singer Roy Peiris passes awayප්‍රකට ගායන ශිල්පී රෝයි පීරිස් මහතා හදිසි හෘදයාබාධයක් නිසා අද අභාවප්‍රාප්ත වුණා. අද(21) උදෑසන ඇතිවූ රෝග තත්වය මත මීගමුව රෝහලට ඇතුළත් කිරීමේදී ඔහු මියගිය බව රෝහල් ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන්
කළේය.
“මා දෑසේ වේදනා“ “ඔබ නෑසූ කතාවක් කියන්නම් ලදේ“ “වාලුකා තලෙන්“ “හද ආදරේ පුබුදා“ අම්මේ යන්න එපා දුරු රටකට , ආදි ගීත රැසක් ගායනා කර ජනප්‍රියවූ ගායකයෙකි. ඔහුගේ ගීතයක් පහතින්

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...