සිසුවාට ගහද්දී බලන් හිටිය මිනිස්සු Video

පාසලක ගේට්ටුවක් ඉදිරිපිටට පැමිණි මැර කණ්ඩායමක් පාසල් සිසුවකුට තදබල ලෙස පහරදෙන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර ඇත.

පාසල අවසන්වූ අවස්ථාවක යැයි සිතිය හැකි එම දර්ශන අනුව සිසුන්, දෙමාපියන්, ආරක්ෂකයන් ඇතුළු දෙනෝදාහක් ඉදිරිපිටදී එම මැර ප්‍රහාරය එල්ල වෙද්දී අසරණවූ සිසුවාගේ පිහිටට කිසිවෙක් ඉදිරිපත් නොවූහ.

පාසලේ රැකවළුන් බව සිතිය හැකි පිරිසක් ද හමුදා නිල ඇඳුම ඇඳ සිටි පුද්ගලයකු ද එම ස්ථානයේ සිටින අයුරු වීඩියෝවේ දැක්වේ. මෙම පහරදීම සිදුව ඇත්තේ සඳුදා (21) දින බව වීඩියෝවේ සඳහන්වේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...