අනෝමා යළිත් බුකිය කළඹයි - Photos

රංගන ශිල්පිනියක්වූ අනෝමා ජිනාදරී යනු Facebook මගින් අන්තර්ජාලයේ වෙනස් ඡායාරුප පලකරන ප්‍රසිද්ධ රංගන ශිල්පිනියකි.

ඇය විසින් නවතම අඩ නිරුවත් ඡායාරුප පෙළක් සිය Facebook ගිණුම මගින් පලකර තිබෙනවා.එමෙන්ම ඇයගේ ඡායාරුප නැරඹීම සඳහා බොහෝ දෙනෙක් අපේක්ෂා සහගතව සිටීම විශේෂත්වයක්.අනෝමා ජිනාදරී විසින් Facebook ගිණුමේ පලකළ නවතම අඩ නිරුවත් ඡායාරුප පෙළ පහතින්.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...